Istind Bestandsplanområde


Velkommen til Istind Bestandsplanområde


 

 

   

Tilbake

Statistikk
Statistikk for grøttevaldet for hele perioden 1946 til 2019, og fra 1978 fram til i dag.
Dette er for å skille statistikken fra vi begynte å skyte kalv, og den første kalven ble skutt på Grøttevaldet i 1978.
 
 

Tabell felt elg og prosentvis fordeling for grøttevaldet:

 
 
Type Antall felt Prosent Fra 1978 Prosent Fra 1978
Okser eldre 71 31 % 51 28 %
Okser 1 1/2 34 15 % 34 18 %
Ku eldre 40 18 % 26 14 %
Ku 1 1/2 20 9 % 20 11 %
Kalver 54 24 % 54 29 %
Elg 9 4 % 0 0 %
Sum 228 100 % 185 100 %

 

 

Statistikk for grøttevaldet inkludert moan
 

Årstall og tildeling med hvit bakgrunn, er de årene moan er eget vald.
 
 

Fordelingsstatistikk for Grøtte jaktvald for årene 1977 til 2019:

 
 
Grøtte jaktvall
ÅR TILDELT OKSE KU 1 1/2 ÅRS
OKSE
1 1/2 ÅRS
 KU
KALV OKSE KALV KU FELTE DYR I %
1977 2 2           100 %
1978 2   1     1   100 %
1979 3 2 1         100 %
1980 2 1       1   100 %
1981 3 2 1   1     133 %
1982 3 2 1         100 %
1983 3 2           67 %
1984 3   1 1 1 1   133 %
1985 4   1 1     2 100 %
1986 4 2 1       1 100 %
1987 5 1 1 1   1 1 100 %
1988 5   1 1     1 60 %
1989 5 2       1 1 80 %
1990 4 2         1 75 %
1991 4 2   1     1 100 %
1992 4 1   1     2 100 %
1993 4           2 50 %
1994 4 1 1 1   1   100 %
1995 5 2   1   1 1 100 %
1996 8 1   2 2 1 2 100 %
1997 11 2 2 2 1 1 1 82 %
1998 6       1 1 1 50 %
1999 4 2       1 1 100 %
2000 5 2   1   1 1 100 %
2001 5   1 2     2 100 %
2002 5 2   1   1 1 100 %
2003 5     1 1 1 1 80 %
2004 5 2     1   2 100 %
2005 5 1 1 1 1 1   100 %
2006 6   2 1   2   83 %
2007 6 2   1   1   67 %
2008 5 1 1 2   3   140 %
2009 5 2 1 1 1            100 %
2010 5 1 1   2 1   100 %
2011 6 1 1       1 50 %
2012 6 1 1 3     1 100 %
2013 6   1 3 1   1 100 %
2014 6 1   2 2 1   100 %
2015 5 1   2 1   1 100 %
2016 6 1 1 2   1 1 100 %
2017 6 2   1 2 1   100 %
2018 6 1 1 1 1 1 1 100 %
2019 6 2   2 1 1   100 %
2020 6 1 1 1 1 1 1 100 %
                 
SUM 214 53 25 40 21 28 32 93,0
Antall felte dyr: 199            
Prosent fordeling 27 % 13 % 20 % 11 % 14 % 16 %  
Prosent eldre dyr 39 %          
Prosent ungdyr     31 %      
Prosent kalv         30 %  


Her kan man finne statistikk for vårt område, og det området man ønsker. http://gammel.hjorteviltregisteret.no/Elg/Jaktstatistikk/TildelteOgFelteDyr 

Tilbake