Istind Bestandsplanområde


 

Velkommen til Istind Bestandsplanområde

 
 
Startside
Bestandsplan
Avskytingsplan
Vedtekter
Kart
 
Jaktlagene:
Kjervelvlia
Grøtte
Berglund
Myre/Maukdal
Linker

 

 

 

 

 

Tilbake

Oversikt
År Type Vekt Navn  
1946 - 1947 Okse   Erling Fjeldstad  
1948 - 1950 Ku   Daniel Grøtte  
Okse   Sverre Furulund  
Ku   Sverre Furulund  
Elg   Erik Rognmo  
1950 Elg   Harald I Bjønndalen  
1951 Ku   Harald I Bjønndalen  
Elg   Ivar Solseth  
Okse   Wessel Grøtte  
1952 Elg   Daniel Grøtte  
1953 Elg      
1954 Elg      
1955 Okse   Erling Fjeldstad  
1956 Ku   Daniel Grøtte  
1957 Okse   Wessel Grøtte    
Elg   Fottland  
1958 Okse  320,0 kg Ivar Solseth  
1959 Okse   Ivar Solseth  
Okse   Erling Fjeldstad  
1960 Ingen      
1961 Elg      
1962        
1963 Okse   Håvard Myrvold ?  
1964 Ingen      
1965 Elg   Georg Grønnli ?  
1966 Ku   Åge Fjeldstad  
1967 Ku   Håvard Myrvold  
1968 Okse   Erling Fjeldstad  
Ku   Ivar Solseth  
1969 Okse    Håvard Myrvold  
Ku   Torleif Hagensen  
1970 Okse 275,0 kg Erling Fjeldstad  
Ku 200,0 kg    
1971 Ku   Håkon Fossli  
Okse   Arne Olsborg  
1972 Ku   Torleif Hagensen  
Ku   Hans Fjeldstad  
         
1973 1 Okse   Håvard Myrvold  
1 ku   Åge Fjeldstad  
         
1974 1 Okse 235,0 kg Helge Utheim  
         
1975 1 Okse   Arne Rognmo  
         
1976 1 Okse 220,0 kg Arne Rognmo  
1 Ku 200,0 kg Arne Rognmo  
         
1977 1 Okse   Hans Fjeldstad  
1 Okse   Arne Rognmo  
1 Okse   Torleif Hagensen  
         
1978 1 Ku   Arne Rognmo  
1 Kalv 70,0 kg Svein Inge Hjelme  
         
1979 1 Okse   Ivar Solseth  
1 Ku   Åge Fjeldstad  
1 Okse 290,0 kg Arne Hjelme  
         
1980 1 kalv 105,0 kg Svein Inge Hjelme  
1 Okse 308 kg Arne Rognmo  
         
1981 1 ku   Arne Rognmo  
1 Okse 260,0 kg Åge Fjeldstad  
1 Okse   Håkon Fossli  
         
1982 1 Okse   Hans Fjeldstad  
1 Ku 230,0 kg Arne Rognmo  
1 Okse 230,0 kg Åge Fjeldstad  
         
1983 1 Ku 247,0 kg Åge Fjeldstad  
1 Okse 207,0 kg Arne Rognmo  
1 Okse 309,0 kg Arne Rognmo  
         
1984 1 Ku

156,0 kg

Arne Rognmo  
1 Okse 166,0 kg Arne Rognmo  
1 Kalv 66,0 kg Roger Tråsdahl  
         
1985 1 Kalv 70,0 kg Svein Inge Hjelme  
1 Ku 230,0 kg Åge Fjeldstad  
         
1986 1 Kalv 70,5 kg Tor Inge Jægergaard  
1 Okse 210,0 kg Svein Inge Hjelme  
1 Okse 220,0 kg Arne Rognmo  
1 Ku 262,0 kg Arne Rognmo  
         
1987 1 Kalv 60,0 kg Åge Fjeldstad  
1 Kalv 70,0 kg Svein Inge Hjelme  
1 Okse 134,0 kg Roger Tråsdahl  
1 Okse 208,0 kg Roger Tråsdahl  
1 Ku 218,0 kg Åge Fjeldstad  
         
         
1988 1 Ku 205,0 kg Åge Fjeldstad  
1 Kalv 48,0 kg Roger Tråsdahl  
1 Okse 153,0 kg Hans Fjeldstad  
         
1989 1 Okse 211,0 kg Åge Fjeldstad  
1 Kalv 86,0 kg Ivar Solseth  
1 Okse 191,0 kg Roger Tråsdahl  
1 Ku 193,0 kg Roger Tråsdahl  
1 Kalv 69,0 kg Roger Tråsdahl  
         
1990 1 Okse 214,0 kg Svein Inge Hjelme  
1 Okse 172,0 kg Arne Rognmo  
1 Kalv 70,5 kg Hans Fjeldstad  
         
1991 1 Okse 200,0 kg Svein Inge Hjelme  
1 Okse 167,0 kg Svein Inge Hjelme  
         
1992 1 Okse 181,0 kg Svein Inge Hjelme  
1 Kalv 94,0 kg Åge Fjeldstad  
1 Okse 160,0 kg Roger Tråsdahl  
1 Kalv 76,0 kg Svein Inge Hjelme  
         
1993 1 Kalv 65,0 kg Arne Rognmo  
1 Kalv 75,0 kg Odd Fjeldstad  
         
1994 1 Okse 250,0 kg Roger Tråsdahl  
1 Ku 200,0 kg Roy Arne Fjeldstad  
         
1995 1 Okse 235,0 kg Svein Inge Hjelme  
1 Kalv 70,0 kg Wiggo Gschib  
1 Okse 218,0 kg Ivar Solseth  
1 Kalv 69,0 kg Jan Ove Fjeldstad  
1 Okse 167,0 kg Roy Arne Fjeldstad  
         
1996 1 Okse 146,0 kg Roger Tråsdahl  
1 Okse 150,0 kg Arne Rognmo  
1 Ku 151,0 kg Arne Rognmo  
1 Okse 238,0 kg Roy Arne Fjeldstad  
1 Kalv 64,0 kg Wiggo Gschib  
1 Ku 117,0 kg Hans Fjeldstad  
1 Kalv 75,0 kg Svein Inge Hjelme  
1 Kalv 51,0 kg Roger Tråsdahl  
         
1997 1 Ku 135,0 kg Roy Arne Fjeldstad  
1 Okse 120,0 kg Roger Tråsdahl  
1 Ku 220,0 kg Ivar Solseth  
1 Okse 210,0 kg Svein Inge Hjelme  
1 Okse 240,0 kg Roy Arne Fjeldstad  
1 Kalv 90,0 kg Roy Arne Fjeldstad  
         
1998 1 Kalv 71,0 kg Roy Arne Fjeldstad Nr: 5605
1 Kalv 78,0 kg Roy Arne Fjeldstad Nr: 5606
1 Ku 150,0 kg Ivar Solseth Nr: 5607
         
         
1999 1 Kalv 71,0 kg Svein Inge Hjelme Nr: 3415
1 Kalv 72,0 kg Svein Inge Hjelme Nr: 3416
1 Okse 190,0 kg Arne Rognmo  
1 Okse 285,0 kg Wiggo Gschib  
         
2000 1 Okse 215,0 kg Roy Arne Fjeldstad Nr: 17332
1 Kalv 81,0 kg Roy Arne Fjeldstad  
1 Okse 168,0 kg  Roy Arne Fjeldstad Nr: 17334
         
2001 1 Okse 155,0 kg Arne Rognmo Nr: 23110
1 Kalv 45,0 kg Roy Arne Fjeldstad  Nr: 23111
1 Kalv 47,0 kg Roy Arne Fjeldstad  Nr: 23112
1 Okse 144,0 kg Tor Inge Jægergaard  Nr: 23113
1 Ku 200,0 kg Ivar Solseth Nr: 23114
         
2002 1 Kalv 77,0 kg Roy Arne Fjeldstad  
1 Kalv 83,0 kg Roy Arne Fjeldstad  
1 Okse 205,0 kg Tor Inge Jægergaard  
1 Okse 156,0 kg Roy Arne Fjeldstad  
1 Okse 180,0 kg Hans Fjeldstad  
         
2003 1 Kalv 57,0 kg Jan Ove Fjeldstad  
1 Ku 158,0 kg Wenche Jægergaard  
1 Okse 132,0 kg Jan Ove Fjeldstad  
         
2004 1 Okse 260,0 kg Hans Fjeldstad  
1 Ku 145,0 kg Hans Fjeldstad  
1 Okse 185,0 kg Wiggo Gschib  
1 Kalv 60,0 kg Tor Inge Jægergaard  
1 Kalv 71,0 kg Tor Inge Jægergaard  
         
2005 1 ku 132,0 kg Wenche Jægergaard  
" 1 okse 212,0 kg Vidar Tråsdahl  
" 1 kalv 96,0 kg Vidar Tråsdahl  
" 1 ku 192,0 kg Roy Arne Fjeldstad  
" 1 okse 150,0 kg Roy Arne Fjeldstad  
         
2006 1 kalv 80,0 kg Eskil Fjeldstad  
" 1 ku 230,0 kg Roy Arne Fjeldstad  
" 1 kalv 90,0 kg Roy Are Fjeldstad  
" 1 okse 160,0 kg Svein Inge Hjelme  
" 1 ku 200,0 kg Roy Arne Fjeldstad  
         
2007 1 okse 220,0 kg Beate Tråsdahl  
" 1 okse 280,0 kg Roy Arne Fjeldstad  
" 1 okse 150,0 kg Roy Arne Fjeldstad  
" 1 kalv 68,0 kg Svein Inge Hjelme  
         
2008 1 okse 170,0 kg Tor Inge Jægergaard  
" 1 kalv 91,0 kg Roy Arne Fjelstad  
" 1 okse 225,0 kg Vidar Tråsdahl  
" 1 okse 178,0 kg Tor Inge Jægergaard  
" 1 kalv 80,0 kg Roy Arne Fjelstad  
" 1 kalv 92,0 kg Hans Fjeldstad  
" 1 ku 178,0 kg Roy Arne Fjeldstad  
         
2009 1 ku 160,0 kg Tor Inge Jægergaard  
" 1 okse 260,0 kg Tor Inge Jægergaard  
" 1 ku 190,0 kg Svein Inge Hjelme  
" 1 okse 205,0 kg Roy Arne Fjeldstad  
" 1 okse 120,0 kg Roy Arne Fjeldstad  
         
2010 1 okse 200,0 kg Tor Inge Jægergaard  
" 1 kalv 75,0 kg Roy Arne Fjeldstad  
" 1 ku 160,0 kg Tor Inge Jægergaard  
" 1 ku 145,0 kg Roy Arne Fjeldstad  
" 1 ku 230,0 kg Roy Arne Fjeldstad  
         
2011 1 kalv 70,0 kg Tor Inge Jægergaard  
  1 okse 209,0 kg Roger Tråsdahl  
  1 ku 240,0 kg Roy Arne Fjeldsatd  
         
2012 1 okse 130,0 kg Tor Inge Jægergaard  
  1 okse 160,0 kg Tor Inge Jægergaard  
  1 kalv 60,0 kg Roy Arne Fjeldstad  
  1 okse 136,0 kg Eskil Fjeldstad  
  1 okse 196,0 kg Roger Tråsdahl  
  1 ku 210,0 kg Roy Arne Fjeldstad  
         
2013 1 kalv 52,5 kg Svein Inge Hjelme  
  1 okse 165,0 kg Tor Inge Jægergaard  
  1 okse 165,0 kg Tor Inge Jægergaard  
  1 ku 169,0 kg Svein Inge Hjelme  
  1 okse 152,5 kg Kjell Erik Halvorsen  
  1 ku 133,0 kg Roy Arne Fjeldstad  
         
2014 1 okse 213,0 kg Svein Inge Hjelme  
  1 ku 150,0 kg Kjell Erik Halvorsen  
  1 okse 141,0 kg Kjell Erik Halvorsen  
  1 ku 159,9 kg Kjell Erik Halvorsen  
  1 kalv 57,0 kg Nichlas Jægergaard  
  1 ku 145 kg Svein Inge Hjelme  
         
2015 1 okse 315,0 kg Beate og Roger Tråsdahl  
  1 kalv 60,0 kg Eskil Fjeldstad  
  1 okse 142,0 kg Kjell Erik Halvorsen  
  1 ku 160,0 kg Roy Arne Fjeldstad  
  1 okse 174,5 kg Roy Arne Fjeldstad  
         
2016 1 okse 150 kg Kjell Erik Halvorsen  
  1 okse 183,5 kg Roy Arne Fjeldstad  
  1 okse 226 kg Jan Ove Fjeldstad  
  1 kalv 73 kg Kjell Erik Halvorsen  
  1 ku 171,5 kg Eskil Fjeldstad  
  1 kalv 72 kg Roy Arne Fjeldstad  
         
2017 1 ku 144 kg Roy Arne Fjeldstad  
  1 ku 144,5 kg Roy Arne Fjeldstad  
  1 kalv 70,0 kg Eskil Fjeldstad  
  1 okse 221,5 kg Jan Ove Fjeldstad  
  1 okse 227 kg Roger Tråsdahl  
  1 okse 174 kg Jan Ove Fjeldstad  
         
2018 1 ku 140 kg Kjell Erik Halvorsen  
  1 okse 155 kg Tor Inge Jægergaard  
  1 ku 187 kg Roy Arne Fjeldstad  
  1 okse 226 kg Kjell Erik Halvorsen  
  1 kalv 77 kg Jan Ove Fjeldstad  
  1 kalv 75 kg Eskil Fjeldstad  
         
2019 1 okse 270 kg Eskil Fjeldstad  
  1 ku 165 kg Tor Inge Jægergaard  
  1 kalv 90 kg Roy Arne Fjeldstad  
  1 okse 235 kg Eskil Fjeldstad  
  1 okse 158 kg Roy Arne Fjeldstad  
  1 okse 148 kg Eskil Fjeldstad  
         
2020 1 okse 226 kg Roy Arne Fjeldstad  
  1 ku 151,5 kg Roy Arne Fjeldstad  
  1 okse 137 kg Kenneth Tråsdahl  
  1 kalv 64 kg Eskil Fjeldstad  
  1 kalv 70 kg Kjell Erik Halvorsen  
  1 ku 200 kg Øystein Solbakken  
         
2021 1 okse 239 kg Roy Arne Fjeldstad  
  1 ku 171 kg Roy Arne Fjeldstad  
  1 kalv 84 kg Roy Arne Fjeldstad  
  1 okse 141 kg Eskil Fjeldstad  
  1 okse 155 kg Jan Ove Fjeldstad  
  1 kalv 70 kg Roy Arne Fjeldstad  
  1 kalv 101 kg Roy Arne Fjeldstad  
  1 okse 153 kg Roy Arne Fjeldstad  
         
TOTALT 232 Dyr    
TOTALT TILDELT 253 Dyr. Dette gir en fellingsprosent på ca 93%

 

   

Tilbake