Istind Bestandsplanområde


Velkommen til Istind Bestandsplanområde


 

 


AVSKYTINGSPLAN:                                                                                                                               

 

2015

2016

2017

Jaktfelt

K

UD

EK

EO

Su

K

UD

EK

EO

Su

K

UD

EK

EO

Su

Kjervelvlia

1

2

1

1

5

1

1

0

2

4

1

2

0

1

4

Grøtte

1

2

1

1

5

2

2

1

1

6

1

2

1

2

6

Berglund

1

1

0

1

3

1

1

1

0

3

0

1

0

1

2

Fossmo

0

0

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

2

Myre/Maukdal

1

2

1

1

5

2

1

0

2

5

1

2

1

1

5

Elverum

2

2

0

1

5

1

2

1

1

5

1

1

1

2

5

Fagerlidal

2

2

1

1

6

1

2

1

2

6

2

2

1

1

6

Fagerli/Fleskmo

1

1

1

1

4

1

2

0

1

4

1

1

1

1

4

Total

9

12

5

8

34

9

12

4

9

34

8

11

6

9

34

2018

2019

Total

K

UD

EK

EO

Su

K

UD

EK

EO

Su

 

1

1

1

1

4

1

2

1

1

5

22

1

2

1

1

5

1

2

0

2

5

27

1

1

1

0

3

0

1

0

1

2

13

0

0

0

1

1

1

1

0

0

2

7

1

2

1

1

5

1

2

1

1

5

25

1

2

1

1

5

1

2

1

2

6

26

1

3

1

1

6

1

2

1

2

6

30

1

2

0

1

4

1

2

1

1

5

21

7

13

6

7

33

7

14

5

10

36

171

Istind Bestandsplanområde er på 126459 dekar som fordeles slik:

Fordeling på jaktfeltene:

Kjervelvlia 16500 da er 14,9 % av arealet og en tildeling på 4,6 dyr pr år.
Grøtte 20100 da er 18,1 % av arealet  og en tildeling på 5,4 dyr pr år.
Berglund 10020 da er 9,0 % av arealet og en tildeling på 2,6 dyr pr år.
Fossmo 4880  da er 4,4 % av arealet og en tildeling på 1,4 dyr pr år.
Myre/Maukdal 18000 da er 16,2 % av arealet, og en tildeling på 5,0 dyr pr år.
Elverum 18400 da er 17,3 % av arealet, og en tildeling på 5,0 dyr pr år.
Fagerlidal   22100 da er 29,9 % av arealet, og en tildeling på 6,0 dyr pr år
Fagerli/Fleskmo 15700 da er 12,4 % av arealet, og en tildeling på 4,0 dyr pr år