Istind Bestandsplanområde


Velkommen til Istind Bestandsplanområde


 

 

Istind Bestandsplanområde består av 8 jaktfelt fra Fagerli/Fleska i vest til Elverum i øst,
Istindan i sør og Myre/Maukdal og Målselva i Nord.
Jaktfeltene er Myre/Maukdal, Elverum, Kjevelvlia, Grøtte, Berglund, Fossmo, Fagerlidal og Fagerlia/Fleska.
Bestandsplanområdet strekker seg over et område på 127659 dekar i variert og kupert terreng.

 

Kontakt oss på roger@trasdahl.no